Home
Mijn stijl
Ervaring
Relaties
Linkedin

Interview met Menno Pronker:

Wat is coaching eigenlijk?
Coaching is geen doel op zich maar een middel om beter en prettiger te functioneren, zowel individueel en in samenwerking met anderen als ook tijdens lastige omstandigheden. Coaching stimuleert je om anders te kijken en daardoor ook anders te voelen en te handelen.

Wat is jouw rol als coach?
Ik leer mensen zelden iets nieuws. Ik help echter om de reeds aanwezige kennis en vaardigheden bewuster en effectiever toe te passen hetzij door slimme technieken, hetzij door het weghalen van overbodige mentale ballast.
Ik ben onder andere de spiegel om in te reflecteren, de camera om terug te kijken en in te zoomen, de omgekeerde verrekijker om afstand te nemen en de katalysator om vanuit mijn positie nuttige reacties te doen laten ontstaan.

Welke stijlen hanteer je?
Ik kan goed luisteren echter niet op een passieve wijze maar wel om “de vinger op een zere plek te leggen”.
Ik versta de kunst om wat ingewikkeld lijkt, simpel te maken echter niet om het ‘plat’ te slaan maar om tot oplossingen te komen.
Ik kan provoceren echter niet als doel op zich maar in constructieve zin.
Ik geef advies echter niet theoretisch of zweverig maar relevant, effectief en uitvoerbaar.

Wanneer ben jij tevreden?
De gesprekken die ik voer zijn momentopnamen. Coaching snijdt pas hout als de deelnemer achteraf concludeert dat hij/zij dit niet had willen missen omdat het een constructieve bijdrage heeft geleverd aan het werk- en levensplezier.
Als ik dit een langere periode na ons coaching-traject krijg teruggekoppeld, ben ik pas tevreden.